Επισκευή Υπολογιστών

 • Έλεγχος Μητρικής Πλακέτας.
 • Έλεγχος Σκληρού Δίσκου.
 • Έλεγχος Μνήμης.
 • Έλεγχος Επεξεργαστή.
 • Έλεγχος άλλου Εξαρτήματος Υπολογιστή.
 • Εγκατάσταση λογισμικού & προγραμμάτων Υπολογιστή.
 • Έλεγχος Η/Υ για ιούς και αφαίρεση από το σύστημα.
 • Εγκατάσταση προγράμματος προστασίας από ιούς.
 • Βελτίωση λειτουργίας Υπολογιστή.
 • Αναβάθμιση Υπολογιστή (Μνήμης, Δίσκου, Μητρικής κτλ).
 • Αφαίρεση σκόνης από το σύστημα.
 • Αλλαγή πάστας Υπολογιστή.
 • Βελτίωση της θερμοκρασίας λειτουργίας του Η/Υ.