Επισκευή Τηλεφώνου & Tablet

Έπαθε βλάβη η αγαπημένη σας συσκευή? Ρωτήστε μας για το κόστος και τη δυνατότητα επισκευής. Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Sony, Motorola κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα επισκευής στο μεγαλύτερο ποσοστό των συσκευών που κοικλοφορούν στην αγορά.

 • Η οθόνη είναι μαύρη αλλά λειτουργεί η συσκευή.
 • Η οθόνη δείχνει γραμμές ή είναι παραμορφωμένη.
 • Λειτουργεί η οθόνη αλλά δεν λειτουργεί η αφή.
 • Το εξωτερικό τζάμι έχει σπάσει με κίνδυνο να κοπεί το δακτυλό μας.

 • Η μπαταρία δεν κρατάει αρκετά.
 • Η Συσκευή δεν ανάβει καθόλου.
 • Η Συσκευή δεν φορτίζει.
 • Η μπαταρία έχει φουσκώσει.

 • Ένα η περισσότερα κουμπιά δεν πατάνε καθόλου.
 • Ένα η περισσότερα κουμπιά πατάνε με δυσκολία μετά από μεγάλη πίεση.

 • Η συσκευή δεν φορτίζει.
 • Η συσκευή δεν συνδέεται στον υπολογιστή.

 • Δεν ακούγεται ήχος από τα ακουστικά ή ακούγετε παραμορφωμένα.
 • Το βύσμα των ακουστικών δεν μπαίνει στην υποδοχή.
 • Η συσκευή βρίσκεται μόνιμα σε λειτουργεία ακουστικών.

 • Η πίσω κάμερα δεν λειτουργεί.
 • Η πίσω κάμερα είναι θολή ή έχει στίγματα.
 • Τα χρώματα δεν είναι όπως πρέπει.
 • Η κάμερα δεν εστιάζει.

 • Η μπροστινή κάμερα δεν λειτουργεί.
 • Η μπροστινή κάμερα είναι θολή ή έχει στίγματα.
 • Τα χρώματα δεν είναι όπως πρέπει.
 • Η κάμερα δεν εστιάζει.

 • Η συσκευή δεν έχει ήχο.
 • Ο ήχος δεν ακούγεται δυνατά.
 • Ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένα.

 • Δεν ακούτε αυτόν που σας μιλάει.
 • Ο ήχος που βγαίνει είναι πολύ χαμηλός.
 • Ο ήχος που βγαίνει είναι παραμορφωμένος.

 • Δεν λειτουργεί η δόνηση της συσκευής.
 • Η συσκευή δονείται μόνη της.

 • To Wifi είναι μόνιμα απενεργοποιημένο.
 • Το σήμα του Wifi είναι ασθενές.
 • Η συσκευή δεν βρίσκει Wifi δίκτυα.
 • Η συσκευή δεν συνδέεται σε Wifi δίκτυα.

 • Το φλάς δεν λειτουργεί καθόλου.
 • Το φλάς είναι πολύ χαμηλό.
 • Το φλάς είναι συνεχώς αναμμένο.

 • Η πίσω όψη έχει φθαρεί.
 • Η πίσω όψη έχει λυγίσει.
 • Επιθυμείτε να αλλάξετε χρώμα στη συσκευή.

 • Η συσκευή δεν διαβάζει την κάρτα Sim.

 • Η συσκευή παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα που οφείλεται στη μητρική πλακέτα.

 • Η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία αφού έχει εκτεθεί σε νερό ή υγρασία.